بخش دوم بخش دوم

پایان نامه ها

پایان‌نامه‌ها

فنی و مهندسی

 

هنر

 

علوم انسانی

ارشد مکاترونیک

 

ارشد ارتباط تصویری

 

ارشد مدیریت کسب و کار

ارشد کامپیوتر-هوش مصنوعی

 

ارشد کارگردانی

 

ارشد مترجمی زبان انگلیسی 

ارشد مکانیک-طراحی کاربردی

 

کارشناسی ارتباط تصویری

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

ارشد مکانیک-تبدیل انرژی

 

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

 

   کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

كارشناسي مهندسي كامپيوتر

 

کارشناسی بازیگری-کارگردانی

 

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

كارشناسي مهندسي كامپيوتر ـ نرم‌افزار

 

کارشناسی طراحی صنعتی

 

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات

 

کاردانی  هنرهای تجسمی

 

کاردانی مدیریت بازرگانی

كارشناسي مهندسي  معماری

 

کاردانی گرافیک

 

کاردانی حسابداری بازرگانی

كارشناسي ناپیوسته مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 

كارشناسي ناپیوسته مهندسی مخابرات

 

 

 

 

كارشناسي ناپیوسته علمی کاربردی معماری

 

 

 

 

کاردانی مخابرات

 

 

 

 

کاردانی نرم‌افزار كامپيوتر

 

 

 

 

کاردانی معماری

 

 

 

 

کاردانی نقشه کشی صنعتی

 

 

 

 

         
 
 

 

 

مطالب مفید و  آموزشی در حوزه پژوهش:

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477  فهرست نشريات علمي آي. اس. آي(ISI)

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 فهرست نشريات علمي آي. اس. سي. (ISC)

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی بین المللی مصوب وزارت علوم( شهریور 94)http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=f18814be-0adb-4ee8-b08e-f80d0931dce3&groupId=10157&t=1432528748993

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 فهرست نشريات علمي پژوهشي  دانشگاه آزاد اسلامی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 فهرست نشریات علمی پژوهشی دارای ضریب تاثیر درISC

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 مجلات نمایه شده در وب سایتISI

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 سامانه ارزیابی نشریات علمی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477 فهرست نشریات علمی معتبر مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(خرداد 95)http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=f18814be-0adb-4ee8-b08e-f80d0931dce3&groupId=10157&t=1453786320799

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2b527625-cafd-476a-a45c-fa1f20c07aab&groupId=10157&t=1419482482477فهرست نشریات فارسی  دارای ضریب تاثیر


        

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 سند جامع علمی کشور

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 رهنمودهای شناسایی و انتخاب موضوع پایان نامه

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 موتورها، ابرموتورها و راهنماها

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 آموزش دانلود کتاب ازGoogle books

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 نرم افزار روش تحقیق کتابخانه ای

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 شناسایی نوع منبع اطلاعاتی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 معیارهای ارزیابی مقالات پژوهشی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 معیارهای ارزیابی پایان نامه

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696  صد ویژگی مقاله علمی پژوهشی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696  مقالهISI چگونه ارزیابی می شود؟

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696  آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696  نکاتی در رابطه با رسم الخط فارسی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 آشنایی با نرم افزارOnenote

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 راهنمای جستجو در محیط مجازی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 اسلاید آشنایی با پایگاههایISC , ISI

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696  کارگاه آشنایی با شیوه های نگارش و چاپ مقالات به  انگلیسی در مجلات ISI

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419487172696 کارگاه آشنایی با شیوه های تولیدو چاپ مقاله های علمی و مهارت های پایان نامه نویسی

 دپروپوزال چیست و چه نکاتی را در تنظیم آن باید رعایت کردhttp://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024

 فراگرد تنظیم رساله پژوهشی و دفاع از آن http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024 اصول طرح تحقیق و روش شناسی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024 نرم افزار ویراستیار(غلط یاب املایی زبان فارسی)

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024 راههای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه 

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024 راهنمای پژوهش و جستجوhttp://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=9ae9c0df-2ccc-4672-905d-b2a6ec7e5c2b&groupId=10157&t=1456039091271

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024 دستور العمل تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته(شیوه نامه دانشگاه امام رضا(ع))

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0ec70d99-8919-4a7e-a475-7f12e869db3b&groupId=10157&t=1419745053024چگونگی ثبت پایان نامه در سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی (ایرانداک)  

 

 

شیوه های استناد دهی و معرفی نرم افزارهای مدیریت استناددهی:

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=051a39e7-0420-4d25-8e87-2bc91110ffac&groupId=10157&t=1419748236243دستیار شما در تهیه منابع و مآخذ به روشAPA, MLA , Chicago

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=051a39e7-0420-4d25-8e87-2bc91110ffac&groupId=10157&t=1419748236243متن کتاب شیوه نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=051a39e7-0420-4d25-8e87-2bc91110ffac&groupId=10157&t=1419748236243متن کامل کتاب شیوه های استناد در نگارش علمی

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=051a39e7-0420-4d25-8e87-2bc91110ffac&groupId=10157&t=1419748236243 دستیار شما در تهیه منابع و مآخذ به روشAPA

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=051a39e7-0420-4d25-8e87-2bc91110ffac&groupId=10157&t=1419748236243 تهیه منابع  و مآخذ به روش هاروارد

http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=051a39e7-0420-4d25-8e87-2bc91110ffac&groupId=10157&t=1419748236243سامانه تولید خودکار فهرست منابع و ماخذ برون متنی  به شیوهAPA (فارسی و انگلیسی)

 

نرم افزارهای مدیریت استنادهی

معرفی 5 نرم افزار مدیریت رفرنس دهی

اسلاید آموزشی استفاده از نرم افزار اندنوت

آموزش نرم افزاراندنوت

آموزش نرم افزار زوترو

راهنمای فارسی زوترو (لینک فیلم آموزشی)

راهنمای استفاده از نرم افزار استناددهی مندلی

راهنمای استفاده از نرم افزار استناد دهی سیتاوی(لینک فیلم های آموزشی)

رفرنس دهی در ورد بدون نیاز به ابزارهای جانبی

آموزشEndenote

دانلود رایگان نرم افزارEndnote

دانلود رایگان نرم افزارMendeley

دانلود رایگان نرم افزار استناددهیCitavi

نرم افزارهای استناد دهی در کتابخانهCalpoly

 

سایت نرم افزارهای مدیریت استناددهی

  Zotero

 Refworks

Mendeley

 Citavi

 Endnote

Reference Manager

JabRef

Paper 3

Qiqqa

Docear

Cometdocs
 

 

معرفی اولویت های پژوهشی  سازمانها، کتابخانه ها ، بانکها و پژوهشکده ها 

اولویتهای پژوهشی در سال 95http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=9ae9c0df-2ccc-4672-905d-b2a6ec7e5c2b&groupId=10157&t=1453784784883

 سامانه عرضه و تقاضای پژوهش: معرفی اولویتهای پژوهشی سازمان ها

 

 

معرفی همایش ها و کنفرانسها

معرفی همایش ها و کنفرانس های آینده ایران در سال 1395http://libportal.imamreza.ac.ir/image/image_gallery?uuid=0d951d98-b25a-409d-bcaf-717ffbfabb7e&groupId=10157&t=1465710083577

سایتهای مرجع معرفی همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی

 

 

آمارنامه ها

 ایران

درگاه ملی آمار ایران

 

آمارنامه های جهانی

وب سایت مراکز آماری کشورها

آمارنامه کشورهای جهان به تفکیک نام کشورها

آمار تولید و چاپ کتاب در کشورهای مختلف

جهان به روایت آمار

 

مراکز آماری بین المللی

اتحادیه آفریقا

انجمن بین المللی آمار های رسمی(IAOS)

بانک توسعه آسیا(ADB)

جمعیت هفت میلیاردی جهان(UNFPA)

سازمان بین المللی کار(ILO)

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

سازمان کشاورزی و غذا(FAO)

صندوق جمعیت ملل متحد(UNIFPA)

مرکز تجارت بین المللی(ITC)

کمیسون اقتصادی اروپا

اتحادیه اروپا

انیستیتو ملی آمار(ISI)

بخش آمار سازمان ملل متحد

سازمان ، فرهنگی و علمی و آموزشی ملل متحد(UNESCO)

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO)

سازمان ملل متحد

صندوق بین المللی پول(IMF)

مراکز آموزشی مطالعات آماری ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی(SESRTCIC)

کمسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا

کمیسون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه

 

پایگاه دانلود کتابهای فارسی

دانلود چند كتاب با موضوع هنر و معماري اسلامي

دانلود کتابهای الکترونیکی

مجموعه اي از 150 رمان

مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

 

غیر فارسی

عمومی

Abebooks

  موتور جستجوی جهانی کتاب

Ebookengineer

  موتور جستجوی کتاب رایگان

Free-ebooks

دانلود کتاب و مجلات در موضوعات مختلف

Manybooks 

دانلود کتاب در موضوعات مختلف

Getfreebooks

 دانلود کتاب در موضوعات مختلف

Scribd

 میلیونها مدرک و کتاب داستان و غیرداستان

Globusz

کتابهای رایگان در موضوعات مختلف

OnlineFreeEbooks

مجموعه ای بزرگ از کتابهای رایگان

EbookLoby

مجموعه ای از کتابهای رایگان در دسته های موضوعی

MemoWare

کتابهایی در حوزه ادبیات و علوم مختلف

Morefreebooks

کتابهای رایگان در دسته های موضوعی

e-booksdirectory

کتابهای رایگان در دسته های موضوعی

ebooksgo 

کتابهای رایگان در دسته های موضوعی

UFindBook  

بیش از200000 عنوان کتاب رایگان در دسته های موضوعی

ebooksread 

جدیدترین کتابها را بخوانید

archive  

ادبيات داستاني،‌كودكان،‌دانشگاهي

The online books page

شامل 2 میلیون کتاب الکترونیکی رایگان

Bookfi.org

مجموعه کتابهای الکترونیکی رایگان

avidpdf

موتور جستجوری فایل های pdf

Book-Bot

شامل ۱۴۵۷۱ کتاب الکترونیک

Diesel E-book Store                 

جستجو و دانلود کتاب در زمینه های مختلف

eBook Junkie                             

تعدادی کتابهای الکترونیک رایگان قابل دانلود

e-Book Lobby                           

کتابهای رایگان را به دسته های موضوعی مختلف

Ebookee                                    

دانلود کتابهای علمی

e-books Download Free          

دانلود محبوب ترین کتابها به صورت رایگان

FreeBookSpot                           

دانلود کتاب در مباحثی نظیر برنامه نویسی، مهندسی، موضوعات علمی، داستانی.

libgen                                         

داروخانه کتاب

ManyBooks.net                         

بیش از ۲۹،۰۰۰ کتاب رایگان

OnlineComputerBooks             

شامل کتاب های مختلفی در زمینه های رایج

 PDF Gallery                              

گالری از کتابهای مختلف از دسته های مختلف

PDF Geni                                    

موتور جستجو  کتاب الکترونیکی

PDF Search Engine                    

موتور جستجوکتاب الکترونیکی

PDFoo                                        

کتاب های مختلف در زمینه های کسب و کار، کامپیوتر، مهندسی، تجارت آزاد، پادکست ها و...

Project Gutenberg                     

شامل بیش از ۳۳۰۰۰ کتاب الکترونیک در فرمت های مختلف.

Read Easily!                               

کتابخانه دیجیتال با قابلیت های جالب برای خواندن کتاب در محیط سایت

The eBook Directory                 

دسترسی به هزاران کتاب دسته بندی

TheOnlineBooksPage               

لیست بیش از ۳۰۰۰۰ کتاب رایگان موجود در سطح نت!

PDFdrive

192 میلیون کتاب الکترونیک در موضوعات مختلف

موضوعی

onlineProgrammingbooks

کتابهای رایگان مهندسی کاپیوتر

Freetechbooks

  کتابهای رایگان با موضوع علوم کامپیوتر

Computer-Books.us

 با کیفیت ترین کتابها درحوزه مهندسی کامپیوتر

Planetebook

ادبیات و رمانهای کلاسیک

Ebook Share

کتابهای رایگان  در حوزه های تجارت و مهندسی کامپیوتر

ebooks-space

 کتابهای رایگان در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

عمومی

کتابخانه دیجیتال بر بالهای کتاب

کتابخانه دیجیتال  ایران میت

کتابخانه دیجیتال رایگان 

کتابخانه تبیان

کتابخانه سایت آفتاب

کتابخانه مجازی قفسه

کتابخانه مجازی ایران

کتابخانه مجازیBoolib

کتابخانه مجازی دید

کتابخانه مجازی برای موبایل

کتابخانه الکترونیکی امید ایران

دانلود کتابهای صوتی

موضوعی

كتابخانه الکترونیکی كتب شيعه  

کتابخانه رایگان  نسخ خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

کتابخانه غیر رایگان نسخه های خطی  و اسناد شرقی ( کدنا)

کتابخانه رایگان و غیر رایگان نسخ خطی شرکت فروغ  مهر

کتابخانه گویا 

کتابخانه دیجیتال پروان  (دینی - مذهبی )

 

 

 دسترسی آزاد به متن کامل پایان نامه های دانشگاههای کشورهای اروپایی و امریکایی

 

http://www.ohiolink.edu/etd

پایگاه مقالات و پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه اوهایو

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی آزاد به متن کامل ۲۵۴۶۴۰ پایان نامه ۳۷۹ دانشگاه از ۲۰ کشور اروپایی


http://dspace.mit.edu

مقاله ها و پایان نامه های تولید شده توسط اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (از کارشناسی تا دکتری) در دانشگاهMIT در معماری و مهندسی کامپیوتروفناوری

http://dspace.library.drexel.edu/advanced-search

امکان استفاده رایگان از متن کامل پایان نامه ها و مقالات در موضوعات مختلف و همچنین مرور بر اساس موضوع، نویسنده، عوان و تاریخ

http://www.modares.ac.ir

دانلود رایگان پایان نامه های موجود در دانشگاههای برتر جهان

Networked Digital Library of Theses and Dissertations: NDLTD

كتابخانه دیجیتالی جهانی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الكترونیك وزارت آموزشی امریکا : با عنوان تسهیم اطلاعات دانشگاهی

 Theological Research Exchange Network (TREN)

كتابخانه‌ای مشتمل بر 10000 عنوان رساله و پایان‌نامه دانشگاهی از 70 موسسه فعال در زمینه الهیات

 Theses Canada Portal

پرتال پایان‌نامه‌های كانادا: متن کامل پایان نامه های دانشگاهی

 Dissertations & Abstract Database

پایگاه اشتراک پایان نامه ها توسط دانشجویان

صفحات ابتدایی هر پایان‌نامه (25 صفحه اول) رایگان

 Guide To Electronic Theses and Dissertations

راهنمای رساله و پایان‌نامه‌های الكترونیك وابسته یونسكو

 Digital Library of ETDs (Electronic Theses and Dissertations

كتابخانه دیجیتالی شبكه‌ای رساله و پایان‌نامه‌های دانشگاهی

 Australian Digital Theses Program

چکیده و متن کامل رساله های دکتری دانشگاههای مختلف استرالیا

NARCIS - National Academic Research and Collaborations Information System

پایگاه اطلاعات علمی کشور هلند: شامل مقاله، پایان نامه و...

Wake Forest University: Electronic Theses & Dissertations

Dequesne University/Gumberg Library

Dequence  دانشگاهGumberg چکیده پایان نامه های کتابخانه

ایالات متحده

McGill electronic thesis initiative (Pilot Project)

پایان نامه های ارشد و دکترای دانشگاههای آمریکا و کانادا و برخی دانشگاههای بین المللی

Worcester Polytechnic Institute: Electronic Theses and Dissertations

 

UCL Discovery  

دسترسی  به متن کامل پایان نامه های دانشگاه یو.سی.ال لندن

Trove

PQDT Open

دسترسی آزاد به متن پایان نامه هایی که متولیان، آن را به رایگان در محیط وب قرارداده اند. ارائه شده توسط شرکت UMI

Library and Archives Canada

http://eprints.rclis.org

Academic archive on-line

ADT(The Australian National University Library)

Dequesne University/Gum berg Library

Theses Canada Portal

مجموعه متمرکز پایان نامه های دانشگاههای کانادا

University of Helsinki: Electronic Dissertations

Virginia Tech: Electronic Thesis and Dissertation Library

Louisiana State University: Electronic Thesis and Dissertation Library

Brigham Young University: Electonic Theses and Dissertations

Rhodes eResearch Repository

Duquesne University Library: Electronic Theses and Dissertations

Vanderbilt University: Electronic Theses and Dissertations

Williams College: Electronic Theses

University of Pittsburgh: Electronic Theses and Dissertations

University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations

Pennsylvania State University: Electronic Thesis and Dissertation Archive

University of Florida: Electronic Theses & Dissertations

 

پايگاه هاي اطلاعاتي لاتين

Database

Subject

Collection &  Discription

guide

edupaper
http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/edu.bmp
جهت دريافت فرم ثبت نام كليكنمايند.

all subject

ACS,AMS, APS, ASME, Emerald, IEEE, IOP, Jstor, Sage, Science Direct, Springer, Taylor and Francis, Wiley

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/help.png

Science Direct
http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/sd.jpg

 

engineering & tec, material science, Business & Economics, Chemistry, Biology, ... 

Journal
*
Engineering & Tec, ۱۷۳J
Material science, ۱۱۱J
MSRT, ۱۲۷۰J
E-book
Agricultural and Biological Sciences,Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemical Engineering ...

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/help.png

 

 

دانش لينك

 

دسترسي به كتب الكترونيكي، مقالات لاتين و پايان نامه هاي پايگاهProquest

ليست پايگاه هاي عضو

 
 

 

 

 


 پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي

عنوان پايگاه

حوزه موضوعي

guide

فهرستگان ( نما متن)

 

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/farsi/namamatn.jpg

دسترسي به كليه نشريات ادواري كشور
براي استفاده از اين پايگاه نياز به نصب نرم افزار Image view مي باشد.

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/help.png

بانك اطلاعات نشريات كشور (magiran)

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/farsi/magiran_com-logo.jpg

كليه رشته هاي علوم

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/help.png

مرجع دانش(civilica)

 http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/farsi/civilica.bmp

كليه رشته هاي علوم

مقالات كنفرانس هاي كشور

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/help.png

مجلات تخصصي(noormags)

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/farsi/noormags.jpg

قرآن و حديث- فقه، اصول، 
فلسفه ،حقوق، تاريخ، جغرافيا،اقتصاد، علوم سياسي، زبان، ادبيات، كتابداري، روانشناسي،جامعه شناسي، مديريت و...

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/help.png

 

 

  

 

 

  پايگاه هاي اطلاعاتي (رايگان)

 

 

عنوان پايگاه

حوزه موضوعي

guide

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/iran.bmp

 

شبكه تحقيقات علوم اجتماعي

مقالات لاتين

Free

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/farsi/sid.jpg

 

مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

 

مقالات فارسي

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/ale.jpg

پرتال جامع علوم انساني

مقالات فارسي

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/10%20book.jpg

پايگاه اطلاع رساني كتابخانه هاي ايران

 

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/enclop.jpg

داثره المعارف كتابداري

مقالات فارسي

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/Iranian%20Polymer%20Journal.jpg

Iranian Polymer Journal   

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/DOAJ.jpg

راهنماي مجلات رايگان لاتين تحت وب

 

مقالات لاتين

Free

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/Ranking.jpg

Ranking Web of Universities 

 

 

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/drexel-logo.jpg

مقالات رايگان

مقالات لاتين

Free

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/01.JPG

مقالات رايگان

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/science%20iranica.bmp

مجله الكترونيكي علمي و بين الملليScientia Iranica

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/ice.bmp

مقالات تمام متن در تمام حوزه ها

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/ice.bmp

فهرست نشريات نا معتبر خارجي

 

 

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/nashriatmotabar.jpg

فهرست نشريات معتبر وزارت علوم

   

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Image/library/database/farsi/fanavari-1805-mm.jpg

 

پايان‌نامه‌ها، طرح‌هاي پژوهشي، همايش‌ها، مقاله‌‌ها و گزارش‌هاي دولتي توليدشده در داخل كشور

 
 

  

بخش اول بخش اول

آغاز به کار واحد خدمات اطلاع رسانی منابع فناوری   

واحد خدمات اطلاع رسانی منابع فناوری ، به تازگی در کتابخانه مرکزی آغاز به کار نموده است. این واحد علاوه بر تامین مقاله های پژوهشی مورد نیاز، سایر منابع از قبیل گزارشات فنی، استانداردها و ثبت اختراعات را نیز به همراه مشاوره های لازم در اختیار پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان قرار میدهد.متقاضیان استفاده از خدمات این واحد میتوانند در ساعات اداری به صورت حضوری به بخش اطلاع رسانی در کتابخانه مرکزی مراجعه نموده و یا با شماره تلفن  34415040-041تماس حاصل فرمایند.

منابع رایگان:کتابها

برای دانلود کتابهای انگلیسی به صورت رایگان می توانید از وب سایتهای زیر استفاده نمایید. کافی است بر روی عنوان لینکهای زیر کلیک کنید

http://www.bookfinder.com/.

http://lib.freescienceengineering.org/

http://gen.lib.rus.ec/

http://onlinebooks.library.upenn.edu/search.html

https://archive.org/details/texts

http://www.questia.com/library/free-books

براي دانلود کتابهاي الکترونيکي در تمام زمينه هاي موضوعي به آدرس هاي زير مراجعه فرماييد.

نام سايت

آدرس

   

Google books

books finder

 

 

e-library.net/free-ebook.htm

 

         مقاله فارسی

برای جستجو و دانلود مقالات علمی فارسی به صورت رایگان می توانید از وب سایتهای زیر استفاده نمایید. اگر این لینکها باز نمی شوند، با کپی کردن آنها در مرورگر خود، و رفتن به وب سایت آنها، می توانید به صورت رایگان دسترسی یابید.

www.ensani.ir

www.sid.ir

www.journals.ut.ac.ir

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز 

ایرانداک 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

کتابخانه ملی و مرکز اسناد ایران 

         مقالات رایگان انگلیسی

برای دانلود مقالات انگلیسی می توانید از وب سایتهای زیر استفاده نمایید. روی عکس  یا لینک هر پایگاه کلیک نمایید.

 

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

دسترسی آزاد

 

منابع رایگان:  پایان نامه

برای دانلود پایان نامه های انگلیسی کافی است روی یکی از لینکهای زیر کلیک نمایید                                                                                                         :

http://www.narcis.nl/

http://www.netd.ac.za/

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php


http://ethos.bl.uk/

                                                                                                        

 

http://www.vajehyab.com/

فرهنگ لغات آریا

www.ariadic.com

 فرهنگ لغات نارسیس

www.narcissoft.com/onlinedic.asp

 مترجم پارس

www.parstranslator.net/far/translate.htm

 فرهنگ لغات dic

www.dic.ir

 فرهنگ لغات All words

www.allwords.com

 فرهنگ لغت dictionary

www.dictionary.com

 فرهنگ لغات onelook

www.onelook.com

 فرهنگ لغات مریام وبستر

www.m-w.com

 فرهنگ لغات عامیانه لاتین

www.rapdict.org

 فرهنگ لغات yourdictionary

www.yourdictionary.com

 فرهنگ لغات vocabulary

www.vocabulary.com

 تزاروس لاتین

www.thesaurus.com

 اتیمولوژی(ریشه شناسی) لاتین

www.etymonline.com

http://library.atu.ac.ir/Modules/Contents/Images/fa/Bullet.gif دایره المعارف

mدائرالمعارف طهور

www.tahoordanesh.com

 دانشنامه جهان اسلام

www.encyclopedaediaislamica.com

جستجو در بیش از 100 دایره المعارف دنیا

www.encyclopedia.com

 دائرالمعارف بریتانیکا

www.britanica.com

 دائرالمعارف ویکی پدیا - لاتین

www.en.wikipedia.org/wiki/main_ page

دائرالمعارف ویکی پدیا - فارسی

www.fa.wikipedia.org

 دائرالمعارف هنری

www.artcyclopedia.com

 دائره المعارف بزرگ اسلامی

www.cgie.org.ir

بزرگراه های اطلاعاتی

ایران

 

جهان

     
 
 

 

 دریافت مقاله به صورت رایگان در همه جا

وب‌ سایتی غیرانتفاعی برای دانلود رایگان مقالات علمی

اساتید و دانشجویان محترم از این پس می­توانند به منظور دانلود رایگان مقالات علمی مورد نیاز خود از پایگاه ­های معتبری همچون Sciencedirect، Springer،Wiley Online Library ، IEEE، Emerald Insight و بسیاری پایگاه ­های علمی دیگر به وب سایت اینترنتی ایلرنیکا به آدرس www.elearnica.irمراجعه نمایند. برای دانلود مقالات کافی است لینک مقاله مورد نیاز از سایت اصلی در نوار دانلود سایت کپی شود. لازم به ذکر است که استفاده از این وب سایت بدون محدودیت بوده و از منزل، داخل دانشگاه و یا هر مکان دیگری قابل استفاده است. راهنمای تصویری نحوه دانلود مقالات علمی لینک زیر قابل مشاهده می­باشد.

دانلود رایگان مقالات از ایلرنیکا

راهنمای تصویری  نحوه دانلود مقالات از ایلرنیکا